Mikä on Tiedetestaajat?

Suomen Kulttuurirahaston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston Tiedetestaajat-hankkeessa kehitetään yliopistojen, tiedemuseoiden, tieteentekijöiden ja koulujen välistä vuorovaikutusta sekä tutustutetaan 6-luokkalaisia eri alojen tutkimukseen ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen. Tavoitteena on saada lapset innostumaan tieteestä ja sen parissa työskentelystä sekä tutustuttaa heitä tieteellisen tiedon tuottamisen eri vaiheisiin.

Hankkeen aikana koululaisryhmät osallistuvat tutkijoiden järjestämiin työpajoihin ja tiedevierailuihin sekä tekevät näihin liittyviä ennakko- ja lopputehtäviä. Kysely- ja haastattelututkimusten avulla tutkitaan hankkeen vaikutuksia ja käyttäjäkokemuksia niin tutkijoiden, opettajien kuin oppilaiden näkökulmasta. Hankkeessa kerättyjen kokemusten avulla tiedekasvatus pyritään jatkossa tuomaan kaikkien suomalaisten lasten ulottuville.

Jyväskylän yliopisto toteuttaa Tiedetestaajat-hankkeen Keski-Suomessa ja Turun yliopisto Varsinais-Suomessa lukuvuonna 2020–21.