Keski-Suomen Tiedetestaajat

Mistä tieteellinen tieto tulee? Mitä vaiheita kuuluu tieteellisen tiedon tuottamiseen? Kuinka tutkimusta tehdään yliopistoissa ja tiedemuseoissa? Entä mihin tietoa lopulta tarvitaan ja kenen käyttöön se päätyy?

Keski-Suomen Tiedetestaajat johdattaa 6.-luokkalaiset tieteen teon maailmaan ja tarjoaa mieleenpainuvia elämyksiä tieteen ja tutkimuksen parissa. Tiedekattaus on monipuolinen sisältäen esimerkiksi filosofiaa, historiaa, luonnontieteitä ja informaatiotieteitä. Koululaiset pääsevät itse kokemaan, miltä tuntuu olla tutkija, tekemään omia pieniä kokeita, havainnoimaan ja pohtimaan. Luvassa on myös mielenkiintoisia omakohtaisia tarinoita tutkijoiden työstä!

Hankkeen tavoitteena on tehdä tiedettä tutuksi, saada lapset innostumaan tieteestä ja sen parissa työskentelystä sekä edistää yliopistojen ja tiedemuseoiden tarjoaman tiedekasvatuksen saavutettavuutta myös kaukana yliopistoista sijaitseville kouluille. Työpajojen aiheet tukevat opetussuunnitelmaa.

Hankkeen toteutus

Keväällä 2021 keskisuomalaiset 6.-luokkalaiset osallistuvat koronatilanteen salliessa tutkijoiden järjestämiin työpajoihin yliopistolla sekä tutustuvat tukijoiden työhön verkkoluentojen avulla. Lisäksi ohjatut ja innostavat tehtävät koululla herättelevät koululaisten omia oivalluksia siitä, kuinka tieteellistä tietoa tuotetaan. Osallistuminen, ruokailu ja kuljetukset yliopistolle ovat kouluille maksuttomia.

Tiedetestaajiksi kutsutaan mukaan yli 1000 koululaista eri puolilta Keski-Suomea. Mukaan tulevat koulut varmistetaan syksyn 2020 aikana. Seuraamalla Tiedetestaajien Instagram-tiliä ja verkkosivuja myös kaikki kiinnostuneet pääsevät tutustumaan siihen, mitä hankkeessa tapahtuu sekä saavat sytykkeitä erilaisten kysymysten pohtimiseen ympäröivässä maailmassamme.

Tiedetestaajat-hankkeessa toteutetun kysely- ja haastattelututkimusten avulla kerätään hankkeeseen osallistuvilta osapuolilta aineistoja hankkeen vaikutuksista ja käyttäjäkokemuksista. Tutkimusaineistot kerätään yhteistyössä Turun yliopiston kanssa toteutettavan pilottihankkeen kanssa. Hankkeessa kerättyjen kokemusten avulla tiedekasvatusta pyritään kehittämään eri osapuolien kannalta mahdollisimman toimivaksi ja tuomaan tiedekasvatus kaikkien suomalaisten lasten ulottuville.

Hankkeen toteuttajat

Tiedetestaajat on Jyväskylän yliopiston Bio- ja Ympäristötieteiden laitoksen hallinnoima ja Suomen kulttuurirahaston rahoittama hanke, joka toteutetaan vuosina 2020-2021. Keski-Suomen pilottihanke toteutetaan yhteistyössä eri tiedekuntien tutkijoiden kanssa. Mukana ovat Jyväskylän yliopiston Bio- ja Ympäristötieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Informaatioteknologian tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos, Fysiikan laitos, Historian ja etnologian laitos, Kieli- ja viestintätiteiden laitos, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Jyväskylän yliopiston tiedemuseo, Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU Wisdom, LUMA Keski-Suomi. Hanketta koordinoi Jyväskylän kesäyliopisto.

Toivotamme kaikki koululaiset mukaan innostumaan tieteestä ja tutkimuksesta!